Matematika u ranoj dobi

Mozak se razvija ubrzano od začeća, stanice mozga, neuroni, nastaju zapanjujućom brzinom. Nakon rođenja, mozak ima ogroman kapacitet od nekoliko milijardi neurona. U razdoblju nakon rođenja nastaju novi neuroni koji se međusobno povezuju putem sinaptičkih veza tvoreći mrežu neurona. Sinaptička veza omogućuje njihovo međusobno komuniciranje. Potaknute podražajima izvana, sustav sinaptičkih veza se širi te stvara veću i bolje povezanu mrežu. Najveći dio prirasta težine mozga događa se upravo na račun stvaranja sinaptičkih veza između neurona. Stoga, što više vanjskih podražaja dajemo djetetu u ranoj dobi, njegova se neuronska mreža učvršćuje i više se umrežava.

Istraživanja dokazuju da intelektualne sposobnosti ovise o broju sinaptičkih veza u mozgu. U predškolskom razdoblju razvija se preko 70 % sinaptičkih veza pa možemo reći da je za djetetov razvoj kritičan period prije polaska u školu. Smatra se da je razvoj mozga do polaska u školu gotovo dovršen. Upravo zbog ovih otkrića još je veća važnost predškolske dobi kao perioda u kojem se mozak najviše mijenja uslijed utjecaja svih novostečenih znanja i vještina. U ovom periodu je stoga važno osigurati odgovarajuće podražaje u pravo vrijeme.

Matematika za predškolce

Djetetov razvoj najbolje se odvija kroz igru jer ono sve uči kroz igru. Upravo iskustvo igre potiče razvoj mozga. Služeći se procesom prirodnog učenja, koji ide kroz igru, postavljamo i temelje matematičkog razvoja. Djeca se vrlo rado bave matematikom, a svijest o brojevima odnosno količini predmeta počinju razvijati već u vrlo ranoj dobi. Ljudi imaju urođeni osjećaj za brojeve koji im omogućava učenje aritmetike u ranom djetinjstvu. Djeca vrlo rano počinju prebrojavati, razvrstavati, uočavati odnose u prostor te stjecati smisao za količinu. Taj njihov interes treba potaknuti, upravljanim poticajima izvana, kako bi omogućili njihov napredak. Ona postaju svjesna brojeva kroz igru, istraživanje i brojne svakodnevne aktivnosti.

Igre u matematici

Predškolsko dijete ne uči matematiku sjedeći za stolom i rješavajući zadatke na papiru. Predškolske matematičke vještine stječu se kretanjem djeteta kroz prostor, igranjem predmetima, njihovim promatranjem i uspoređivanjem.

Predškolsko dijete je na konkretnom stupnju razvoja, stoga mu treba omogućiti da kroz igru s konkretnim materijalom provjeri svoja razmišljanja o odnosu među brojevima. Tako na iskustveni način može uočiti vlastite pogrešne pretpostavke i s razumijevanjem usvojiti točne odgovore. Na ovaj način, djeca kroz iskustvo igre s konkretnim predmetima, uče matematički razmišljati.

Naš program predškolske matematike „Mali Pitagora“ osmišljen je na temelju gore navedenih spoznaja. Matematička igraonica osmišljena je kao susret matematike i igre. Uz pažljivo odabrane edukativne materijale i pokret djeca se upoznaju sa matematikom. Nastoji se da oni u tom susretu zavole matematiku te da ih se pripremi na susret sa školskom matematikom, koja kreće od apstrakcije, bez oslonca na konkretne predmete.

Program za predškolce "Mali Pitagora"

Od najranije dobi učimo djecu kroz igru naučiti i razvijati strast za matematikom.

više o programu